Placówki oświatowe

PLACÓWKI OŚWIATOWE Z TERENU GMINY CZERNICHÓW

 

Szkoły podstawowe

 

Szkoła Podstawowa w Czernichowie

ADRES: 32-070 Czernichów, ul. Kościelna 8

TELEFON: 12 270 20 21

STRONA INTERNETOWA

 

Szkoła Podstawowa w Kamieniu

ADRES: 32-071 Kamień, ul. Piaski 2A

TELEFON: 12 280 30 05

STRONA INTERNETOWA

 

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Szlacheckiej

ADRES: 32-060 Nowa Wieś Szlachecka, ul. Szkolna 2

TELEFON: 12 270 79 67

STRONA INTERNETOWA

 

Szkoła Podstawowa w Rusocicach

ADRES: 32-071 Kamień, Rusocice 115

TELEFON: 12 280 30 57

STRONA INTERNETOWA

 

Szkoła Podstawowa w Rybnej

ADRES: 32-061 Rybna, ul. Szkolna 4

TELEFON: 12 280 40 05

STRONA INTERNETOWA

 

Szkoła Podstawowa w Wołowicach

ADRES: 32-070 Czernichów, Wołowice 10

TELEFON: 12 280 22 06

STRONA INTERNETOWA

 

 

Zespoły szkolno-przedszkolne

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej

ADRES: 32-061 Rybna, Przeginia Duchowna 70

TELEFON: 12-270-24-10

STRONA INTERNETOWA

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kłokoczynie

ADRES: 32-070 Czernichów, Kłokoczyn 175

TELEFON: 12 270 21 26, 691 997 355

STRONA INTERNETOWA

 

 

Przedszkola

 

Samorządowe Przedszkole w Czernichowie

ADRES: 32-070 Czernichów, ul. Rynek 3

TELEFON: 12 270 20 58

STRONA INTERNETOWA

 

Samorządowe Przedszkole w Wołowicach

ADRES: 32-070 Czernichów, Wołowice 1

TELEFON: 12 280 20 79

STRONA INTERNETOWA

 

 

Szkoły średnie

 

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie 

ADRES: 32-070 Czernichów, ul. Rynek 17

TELEFON: 12 270 20 16, 12 270 20 71

STRONA INTERNETOWA

 

Wstecz

Template Design free joomla templates