Ogłoszenia

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD 01.09.2021 DO 31.05.2022

Miesięczny harmonogram wywozu odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów bio z nieruchomości zamieszkanych przez MPGO Sp. z o.o. w Krakowie na terenie gminy Czernichów od dnia 1.09.2021r. do 31.05.2022r.(PDF)

Miesięczny harmonogram wywozu odpadów segregowanych z nieruchomości zamieszkanych przez MPGO Sp. z o.o. w Krakowie na terenie gminy Czernichów od dnia 1.09.2021r. do 31.05.2022r (PDF)

 + Urząd Gminy Czernichów informuje, że w dniach od dnia 20.09.2021 roku do dnia 11.10.2021 roku zostanie przeprowadzona akcja obioru odpadów nietypowych.

+ Bezpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - 27 października 2021 r

+  Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Czernichów.


ZWOLNIENIA Z OPŁATY Z TYTUŁU KOMPOSTOWANIA 


Odpady samochodowe fotele, felgi, zderzaki, szyby, części zamienne, itp. nie stanowią odpadu komunalnego i nie są odbierane przez gminę w ramach funkcjonującego systemu. 


Deklaracja nr 2/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie przyjęcia zobowiązania "Małopolska wolna od plastiku"

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie handlu detalicznego i hurtowego 

Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Czernichów 

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Czernichów 

Informacja o osiagniętych przez gminę poziomach 

Informacja o PSZOK oraz zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  

Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające wymaganych poziomach masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEMNIKÓW

INFORMACJA O POJEMNIKACH NA ODPADY - OD MPGO S.A. z o.o. 

Template Design free joomla templates