Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Kamień

kamien 01

+ Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Kamień

+ Uchwała Nr XL.380.2021 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kamień

+ Publikacja Uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej

Wstecz

 

Template Design free joomla templates