Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Nowej Wsi Szlacheckiej

rysunek planu Nowa Wies Szlachecka 1 2000

+ Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nowa Wieś Szlachecka

+ Uchwała Nr XL.381.2021 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowa Wieś Szlachecka

+ Publikacja uchwały na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czernichów 

Wstecz

Template Design free joomla templates