Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Czernichów
Lokalizacja PSZOK:
Rybna (działka nr 3075/1 – przy boisku LKS Sokół Rybna)
Czernichów (działka nr 1349/4 – Studzienki, plac targowy)

Na PSZOK oddajemy:

Zużyte opony (do 4 sztuk z pojazdów osobowych), czyste drewno, odpady ulegające biodegradacji, opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych i metali, opakowania wielomateriałowe, papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory (nie dotyczy samochodowych), odzież i tekstylia, odpady niebezpieczne, przeterminowane chemikalia (farby, rozpuszczalniki, kleje) odpady nie kwalifikujące się jako odpady medyczne powstające w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

1. Czernichów - 12.03.2022 r. godz. 8.00 – 12.30
2. Rybna - 26.03.2022 r. godz. 8.00 – 12.30
3. Czernichów - 09.04.2022 r. godz. 8.00 – 12.30
4. Rybna - 23.04.2022 r. godz. 8.00 – 12.30
5. Czernichów - 07.05.2022 r. godz. 8.00 – 12.30
6. Rybna - 21.05.2022 r. godz. 8.00 – 12.30

Równocześnie podkreślamy iż odpady na miejsce zbiórki można przywozić tylko w wyznaczonych godzinach, w danym dniu i przekazywać je pracownikowi MPGO. Teren zbiórki może być monitorowany.

Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu gminy – pok. 108, telefon 12 444 55 77 wew. 120.

Wstecz

Template Design free joomla templates