Wybory sołtysa Przegini Narodowej

INFORMACJA o powołaniu i I posiedzeniu Sołeckiej Komisji Wyborczej w Przegini Narodowej

Obwieszczenie Gminnej Komisji do Spraw Wyborów Sołeckich o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa Przegini Narodowej w wyborach uzupełniających zarządzonych na 30 czerwca 2019 r.

OBWIESZCZENIE z dnia 6 maja 2019 r. O WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH SOŁTYSA PRZEGINI NARODOWEJ

Uchwała nr VIII.63.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia siedziby i trybu pracy sołeckiej komisji wyborczej

Uchwała nr VIII.62.2019 Rada Gminy Czernichów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do Spraw Wyborów Sołeckich oraz ustalenia jej siedziby i trybu pracy

Uchwała nr VIII.61.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających w sołectwie Przeginia Narodowa

 

Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie kandydata na sołtysa

Oświadczenie kandydata na sołtysa

Wykaz osób popierających

 

Template Design free joomla templates