BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ E-PUAP ceidg
Strona Główna UG telefon Kontakt Lokalizacja Facebook
Dzisiaj jest: 22 Września 2021    |    Imieniny obchodzą: Tomasz, Maurycy

Pracownicy Urzędu Gminy Czernichów

Szybki kontakt - centrala:

+48 12 444 55 77


Numery wewnętrzne:        
Odpady komunalne, decyzje środowiskowe 120

                                              

Mienie gminne, dzierżawy 113
Podatki, opłaty 124 Urząd Stanu Cywilnego 131

Ekologia, dofinansowania, wycinka drzew, ekointerwencja,
oczyszczalnie ścieków, czyste powietrze

104 Ewidencja ludności, dowody osobiste, 
profil zaufany, kwalifikacja wojskowa
132
Planowanie przestrzenne 118 ZGK, kanalizacja, przyłącz wody 109
Drogi, geodezja, transport publiczny 112 Działalność gospodarcza 121
Inwestycje 119 Sekretariat Wójta Gminy 125
Świadczenia rodzinne 115, 116 Sekretarz Gminy 103
Pomoc społeczna 117, 139 Skarbnik Gminy 126
Archiwum zakładowe 146 Rada Gminy 121
Kasa urzędu 123 Adminstrowanie budynkiem, zaopatrzenie 121
Strategia, rozwój, projekty unijne 134 Zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo, OSP 107
Kultura, sport, promocja, turystyka, 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
współpraca z organizacjami pozarządowymi 
122 Księgowość 127, 133
Dziennik podawczy 114 Informatyk  136

WYKAZ PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY CZERNICHÓW

Wójt Gminy Czernichów

DANUTA FILIPOWICZ

Pokój nr 202

Telefon 12 270 21 05

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zastępca Wójta

STANISŁAW MOLIK

Pokój nr 202

Telefon 12 444 55 77 wew. 125

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Sekretarz Gminy

JAN BEREZA

Pokój nr 204

Telefon 12 444 55 77 wew. 103

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Skarbnik Gminy

LUCYNA PŁANETA

Pokój nr 102

Telefon 12 444 55 77 wew. 126

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


URZĄD STANU CYWILNEGO

Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

KATARZYNA KUCHARZ

Pokój nr 4 (parter)

Telefon 12 444 55 77 wew. 131

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Urząd Stanu Cywilnego wykonuje zadania związane z prowadzeniem akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinnych i opiekuńczych w tym w szczególności:
  1. sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów i wydawanie ich odpisów;
  2. dokonywanie transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego;
  3. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (ślubów konkordatowych i cywilnych);
  4. udzielanie ślubów;
  5. wydawanie zaświadczeń o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego w kościele oraz za granicą;
  6. przyjmowanie oświadczeń o powrocie do poprzedniego nazwiska małżonka rozwiedzionego;
  7. przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka oraz nadaniu dziecku nazwiska matki;
  8. prostowanie, uzupełnianie i odtwarzanie aktów stanu cywilnego;
  9. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.

WYDZIAŁ GOSPODARKI, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

KIEROWNIK

Barbara Grzybek

Pokój nr 116

Telefon 12 444 55 77 wew. 113

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Danuta Bylica

Pokój nr 116

Telefon 12 444 55 77 wew. 113

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Węgrzyn

Pokój nr 108

Telefon 12 444 55 77 wew. 120

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Balbina Skowronek

Pokój nr 108

Telefon 12 444 55 77 wew. 120

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aleksander Zembura

Pokój nr 117

Telefon 12 444 55 77 wew. 112

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Krzysztof Migas

Pokój nr 117

Telefon 12 444 55 77 wew. 112

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Paulina Mlostek

Pokój nr 117

Telefon 12 444 55 77 wew. 112

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wydział Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska wykonuje zadania z zakresu:
1)       rolnictwa i aktywizacji zawodowej rolników;
2)       leśnictwa;
3)       ochrony zwierząt
4)       łowiectwa
5)       ochrony i kształtowania środowiska;
6)       gospodarki wodnej;
7)       utrzymania czystości i porządku w gminie;
8)       gospodarki odpadami;
9)       lokalnego transportu zbiorowego.
10)   dróg gminnych i obiektów inżynieryjnych;
11)   elektryfikacji i oświetlenia ulicznego;
12)   placów targowych i parkingów;
13)   cmentarzy komunalnych i miejsc pamięci narodowej;
14)   obiektów sportowych i rekreacyjnych;
15)   geodezji;
16)   ewidencji gruntów i budynków;
17)   gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność gminy;
18)   gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi;
19)   zagospodarowania przestrzennego;
20)   budownictwa i nadzoru budowlanego;
21)   ochrony zabytków;
22)   strategii rozwoju gminy;
23)   oferty inwestycyjnej gminy;
inwestycji własnych gminy oraz realizowanych we współpracy z innymi podmiotami

WYDZIAŁ INWESTYCJI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

KIEROWNIK

ADAM KOSEK

Pokój nr 109

Telefon 12 444 55 77 wew. 119

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ANNA BERNAŚ

Pokój nr 106

Telefon 12 444 55 77 wew. 134

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PIOTR BARTEL

Pokój nr 106

Telefon 12 444 55 77 wew. 134

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SŁAWOMIR BŁASZCZYK

Pokój nr 109

Telefon 444 55 77 wew. 119

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WIESŁAW BERDECKI

Pokój nr 110

Telefon 12 444 55 77 wew. 118

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SABINA JAKÓBIK

Pokój nr 110

Telefon 12 444 55 77 wew. 118

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KARINA KORTA-NOCULA

Pokój nr 110

Telefon 12 444 55 77 wew. 118

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WYDZIAŁ FINANSOWO – BUDŻETOWY

KIEROWNIK

LUCYNA PŁANETA

Pokój nr 102

Telefon 12 444 55 77 wew. 126

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wydział Finansowo – Budżetowy wykonuje zadania z zakresu:
1. opracowywania projektów budżetu i zmian w budżecie, układu wykonawczego budżetu, harmonogramu wykonywania dochodów i wydatków;
2. obsługi finansowo – księgowej urzędu i jednostek organizacyjnych nie posiadających własnej obsługi księgowej;
3. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i współdziałanie w tym zakresie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi;
4. prowadzenie spraw związanych z obsługą bankową budżetu gminy i obsługą długu gminy;
5. rozliczanie środków pozyskanych do budżetu gminy we współpracy z komórkami organizacyjnymi;
6. prowadzenie ewidencji majątku gminy (środki trwałe) oraz okresowej sprawozdawczości w tym zakresie;
7. sporządzania sprawozdań z realizacji budżetu, windykacji należności podatkowych i opłat, obsługi GFOŚiGW;
8. opracowywania propozycji polityki podatkowej gminy oraz stawek podatków i opłat lokalnych;
9. organizowania i nadzorowania wymiaru i poboru podatków i opłat oraz ich egzekucji administracyjnej;
10. prowadzenia windykacji należności gminy wynikających ze stosunków cywilno – prawnych;
11. obsługa kasowa urzędu gminy;
12. prowadzenie spraw związanych z podatkiem od towarów i usług (VAT), a także innymi podatkami, opłatami i składkami, do uiszczania których gmina jest zobowiązana;
13. sprzedaż znaków opłaty skarbowej;
14. wydawanie zaświadczeń majątkowych.

KSIĘGOWOŚĆ

AGNIESZKA GRZESIAK

Pokój nr 101

Telefon 12 444 55 77 wew. 127

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOROTA FAJTO

Pokój nr 101

Telefon 12 444 55 77 wew. 127

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

URSZULA JÓZEFCZYK

Pokój nr 103

Telefon 12 444 55 77 wew. 133

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KAROLINA JASIOŁEK

Pokój nr 103

Telefon 12 444 55 77 wew. 133

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


PODATKI

MAŁGORZATA BAŃDO

Pokój nr 104

Telefon 12 444 55 77 wew. 124

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KRYSTYNA KRZAN

Pokój nr 104

Telefon 12 444 55 77 wew. 124

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

MAŁGORZATA MATJASIK

Pokój nr 104

Telefon 12 444 55 77 wew. 124

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ILONA TYRPA

Pokój nr 104

Telefon 12 444 55 77 wew. 124

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


KASA

MARIA MARTYNA

Pokój nr 105

Telefon 12 444 55 77 wew. 123

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

MAŁGORZATA WACŁAWEK-WIECHEĆ

Pokój nr 105

Telefon 12 444 55 77 wew. 123

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I ADMINISTRACJI

Wydział Spraw Społecznych i Administracji wykonuje zadania:
1)       administracyjnej obsługi organów gminy, urzędu gminy i sołectw;
2)       organizowanie obsługi rady gminy (Biuro Rady);
3)       organizowanie obsługi klienta (Biuro Obsługi Klienta);
4)       prowadzenie spraw kadrowych pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych z wyjątkiem dyrektorów placówek oświatowych;
5)       realizowanie zadań związanych z wyborami, referendami i spisami;
6)       prowadzenie kancelarii tajnej;
7)     prowadzenie archiwum zakładowego.
8)       administrowanie budynkiem wielofunkcyjnym będącym siedzibą urzędu;
9)       prowadzenie ewidencji ludności i spisów wyborców;
10)   wydawanie, wymiana i kasowanie dowodów tożsamości;
11)    wydawanie zezwoleń i nadzoru nad zgromadzeniami, imprezami masowymi i zbiórkami publicznymi;
12)   wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz naliczanie opłat z tego tytułu;
13)   prowadzenie ewidencji i nadzoru nad wykonywaniem działalności gospodarczej;
14)   wliczanie okresów pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych do pracowniczego stażu pracy;
15)   wynikające z powszechnego obowiązku obrony;
16)   wynikające z przepisów o ochronie zdrowia;
17)   z zakresu rozwoju turystyki, sportu i rekreacji;
18)   profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień;
19)    integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej
20)   Pozyskiwania funduszy strukturalnych;
21)   działalności kulturalnej;
22)   informacji i komunikacji społecznej (w tym BIP i GCI);
23)   promocji gminy
24)   promocji zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, z promocja przedsiębiorczości.
25)   potwierdzenie Profilu Zaufanego

KIEROWNIK

JAN BEREZA

Pokój nr 204

Telefon 12 444 55 77 wew. 103

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

JOANNA DUDEK

Pokój nr 205

Telefon 12 444 55 77 wew. 145

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


ARCHIWUM ZAKŁADOWE

SEBASTIAN BODZIOCH

Pokój nr 201

Telefon 12 444 55 77 wew. 146

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


BIURO OBSŁUGI KLIENTA

BARBARA STAROWICZ

Biuro Obsługi Klienta

Telefon 12 444 55 77 wew. 114

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, RADA GMINY

AGNIESZKA OCHMAŃSKA-KOWALCZYK

Pokój nr 107

Telefon 12 444 55 77 wew. 121

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


EWIDENCJA LUDNOŚCI - ZESPÓŁ SPRAW OBYWATELSKICH

BEATA GUBAŁA-KUŚ

Pokój nr 05

Telefon 12 444 55 77 wew. 132

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

MILENA KROMKA

Pokój nr 05

Telefon 12 444 55 77 wew. 114

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


ZESPÓŁ LOGISTYCZNY

BEATA KOPACZ

Telefon 12 444 55 77 wew. 121

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

MACIEJ GAŁKA

Informatyk

Telefon 12 444 55 77 wew. 136

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


PERSONEL OBSŁUGI


MARTA STAROWICZ
STANISŁAWA PASZKOWSKA
nr pokoju 01


ZESPÓŁ DS. EKOLOGII I OCHRONY KLIMATU

Agnieszka Smaga
 

Pokój nr 04

Telefon: 12 444 55 77 wew. 104

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ewelina Śmiech
 

Pokój nr 04

Telefon: 12 444 55 77 wew. 104

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Edyta Urbańczyk-Kowalik

Pokój nr 04

Telefon 12 444 55 77 wew. 104

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jolanta Dalman

Pokój nr 04

Telefon 12 444 55 77 wew. 104

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zespół ds. Ekologii i Ochrony Klimatu wykonuje zadania z zakresu:

1) wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego i lokalnych strategii służących poprawie stanu powietrza i środowiska naturalnego;
2) podnoszenie efektywności energetycznej budynków;
3) wykorzystanie odnawialnych źródeł energii;
4) ochrona przyrody (sprawy związane z wycinką drzew);
5) ochrona klimatu;
6) dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;


ZESPÓŁ WSPÓŁPRACY

DOROTA MACHACZKA

Pokój nr 04

Telefon 12 444 55 77 wew. 122

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

MARIAN SZCZEPANIAK

Pokój nr 207

Telefon 12 444 55 77 wew. 107

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ANATOL WŁADYKA

Pokój nr 107

Telefon 12 444 55 77 wew. 121

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


RADCA PRAWNY

BARTŁOMIEJ TKACZ

Pokój nr 206

Telefon 12 444 55 77 wew. 106

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

MAGDALENA SZEPCZYŃSKA- BIELAWSKA

Pokój nr 206

Telefon 12 444 55 77 wew. 106

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


SAMODZIELNE STANOWISKO DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

KRZYSZTOF SURY

Pokój nr 207

Telefon 12 444 55 77 wew. 107

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Publicznego wykonuje zadania związane z :
1) reagowaniem kryzysowym;
2) obroną cywilną;
3) współdziałaniem z Policją dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego;
4) współdziałanie z Państwową i Ochotniczą Strażą  Pożarną w zakresie bezpieczeństwa
przeciwpożarowego i ratownictwa;
5) prowadzeniem magazynu obrony cywilnej i przeciw powodziowego.


SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ROMAN KAWALER

Pokój nr 106

Telefon 12 444 55 77 wew. 134

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Template Design free joomla templates

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...