Turystyka

Gmina Czernichów leży dwadzieścia kilometrów na zachód od Krakowa, na lewym brzegu Wisły. Powierzchnia gminy wynosi 83,8 km kwadratowego. W skład gminy wchodzi 12 miejscowości: Czernichów, Czułówek, Dąbrowa Szlachecka, Kamień, Kłokoczyn, Nowa Wieś Szlachecka, Przeginia Duchowna, Przeginia Narodowa, Rusocice, Rybna, Wołowice i Zagacie. Od zachodu sąsiaduje z z gminą Alwernia, od północy z gminą Krzeszowice, od wschodu z gminą Liszki, a od południa z gminami Skawina i Brzeźnica. Bogactwo przyrody, obszarów chronionych i cennych krajobrazowo stwarza naturalne warunki do rozwoju rekreacji i turystyki pieszej, rowerowej i konnej. Na terenie gminy leżą dwa parki krajobrazowe: Rudniański i Bielańsko-Tyniecki oraz Rezerwat Przyrody Nieożywionej Kajasówka.

FOTO mapa1

 

 

Gmina Czernichów to doskonałe miejsce do uprawiania "małej turystyki".
Głównym atutem gminy są walory przyrodnicze i krajobrazowe sprzyjające rozwojowi turystyki pieszej, konnej i rowerowej.
Do miejsc szczególnie wartych odwiedzenia należą:
- duże kompleksy leśne na górze Chełm w Czernichowie oraz w okolicy Rusocic, Przegini Narodowej i Duchownej,
- wapienne ostańce w Rusocicach,
- rezerwat przyrody "Kajasówka" w Przegini Duchownej z wytyczoną ścieżką dydaktyczną.

Gmina Czernichów wchodzi obok gmin: Alwernia, Babice, Jarzmanowice-Przegina, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś oraz Zbierzów w skład tzw. "Pierścienia Jurajskiego" – biegnący z Krakowa przez najciekawsze tereny południowej części Wyżyny Krakowsko -Częstochowskiej. Trasa biegnie przez teren czterech parków krajobrazowych: Bielańsko-Tynieckiego, Dolinek Krakowskich, Rudniańskiego i Tenczyńskiego. Na trasie znajduje się blisko 100 atrakcji turystycznych, w tym ponad 30 zabytków, muzea i galerie, ponad 30 atrakcji przyrodniczych oraz ścieżki dydaktyczne.

Biegnące wzdłuż południowej granicy gminy wały wiślane są w dużej mierze przystosowane do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej.

Wisła stanowi także dogodny szlak turystyki kajakowej. Od 2000 roku gmina Czernichów jest organizatorem Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego na trasie Czernichów - Kraków. Ta sportowo - turystyczna impreza połączona z poznawaniem górnego odcinka Wisły i okolicznych miejscowości: Czernichowa, Liszek, Tyńca odbywa się corocznie.

Miłośnicy wędkarstwa mają możliwość łowienia ryb nie tylko nad Wisłą i w jej starorzeczach ale także w stawach z Czernichowie i Rusocicach. Atrakcyjnie usytuowane wyrobiska po eksploatacji kruszyw budowlanych stwarzają potencjalne możliwości zagospodarowania ich na cele rekreacyjne.

Niewątpliwą atrakcją Czernichowa jest możliwość uprawiania jeździectwa. Klub jazdy konnej działa przy Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie. Corocznie organizowana jest w listopadzie, w dniu patrona myśliwych, tradycyjna pogoń za lisem - Hubertus.

Gmina Czernichów to raj dla ornitologów za sprawa ścieżki ornitologicznej Łączany, której część znajduje się w Kamieniu. Są tu cztery stanowiska obserwacyjne, ławki i tablice informacyjne. Były kamieniołom zmieniony został na parking samochodowy, na którym stoją drewniane wiaty, stoliki i ławki. Miłośnicy ptaków mogą oglądać je z dwóch tarasów widokowych wielkości 16 metrów kwadratowych każdy. Ornitologiczna ścieżka wokół rozlewiska wodnego w Łączanach znajduje się na terenie Rudniańskiego Parku Krajobrazowego.

foto 3 1

Szlaki turystyczne w Gminie Czernichów:


Przez gminę Czernichów przebiega ok.120 km szlaków rowerowych, konnych i pieszych.
Gminę przecinaja również szlaki międzyregionalne i międzynarodowe:
Szlak Papieski -  jest to ogólna nazwa szlaków turystycznych biegnących ścieżkami, które przed laty przemierzał Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. Przypomina o miejscach, przez które Karol Wojtyła wędrował – najpierw jako ksiądz, potem biskup i kardynał oraz które odwiedzał jako papież. Szlaki papieskie nie są osobno wytyczonymi trasami, prowadzone są np. po istniejących szlakach górskich PTTK. W Czernichowie stanęła specjalna tablica pamiątkowa upamiętniająca wizytę Karola Wojtyły w tutejszym kościele.


Szlak Maryjny Częstochowa – Mariazell – szlaki pieszo-rowerowy, prowadzony po istniejących już szlakach oraz szlak drogowy. Główna trasa Szlaku Maryjnego na odcinku polskim, tj. od Częstochowy do Zakopanego wynosi 323 km, w tym w województwie śląskim 102,5 km, w woj. małopolskim 220,5 km, a trasy boczne wynoszą 86 km. Na trasie Szlaku Maryjnego znajduje się około 20 sanktuariów, zabytkowe kościoły drewniane oraz zespoły architektury drewnianej, m.in. w Lanckoronie i Wygiełzowie, a także w dziewięciu miejscowościach ważniejsze obiekty architektury obronnej.

FOTO zbior1

Template Design free joomla templates