Wołowice

WOŁOWICE - (8 km2; 1464 osób)
Wołowice - wieś leży między Czernichowem, a wsią Rączna. 0dkryte liczne szyby górnicze i  pracownie krzemieniarskie wskazują na istnienie na obszarze wsi najstarszych na ziemiach polskich kopalń krzemienia jurajskiego (11-2 tys p..n.e), który tu wydobywano, obrabiano i którym handlowano od Łeby po San i Słowację. Jak podaje bulla Grzegorza IX, w 1229 roku Wołowice należały do klasztoru tynieckiego, który w XV wieku zamienił je na położone bliżej Tyńca Liszki. Istnieje tu zespół dworski, który obejmuje dwór Biernatów (obecnie przedszkole), rządówkę, stajnię, spichlerz oraz resztki parku krajobrazowego z początków XX wieku o powierzchni 2,5 ha. Żywe są tradycje rzemiosła wikliniarskiego. W budynku OSP w Wołowicach mieści się stała wystawa prac wikliniarskich. Działa tu najstarsza w gminie jednostka OSP (założona w 1895 roku). W Wołowiach urodził się ks. prof. Tadeusz Styczeń, etyk, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Template Design free joomla templates