Zagacie

ZAGACIE - (2,13 km2; 823 osób)
Zagacie — wieś położona po obu stronach drogi z Czernichowa do Krakowa, najmniejsza w gminie pod względem obszaru. Na terenie Zagacia odkryto pracownię krzemieniarską oraz obozowisko z okresu paleolitu i mezolitu. Wysoko rozwinięta produkcja trzody chlewnej i drobiu.

Legenda o powstaniu nazwy Zagacie:
Legenda głosi, że przejeżdżający w pobliżu wsi król został napadnięty i obrabowany. Świadkiem tego napadu był bojaźliwy wieśniak, który chcąc uchronić króla przed powrotem do Krakowa bez ubrania, podarował mu swoją najlepszą sztukę bielizny. Wdzięczny król podarował wieśniakowi ową wieś i odtąd nazwaną ją Zagacie.

Template Design free joomla templates