BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ E-PUAP ceidg
Strona Główna UG telefon Kontakt Lokalizacja Facebook

Banner

Dzisiaj jest: 6 Lipca 2022    |    Imieniny obchodzą: Łucja, Dominika, Teresa

Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Gminy Czernichów w dniu 22 lutego 2021 r.

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że XXXIV sesja Rady Gminy Czernichów, odbędzie się w dniu 22 lutego 2021 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów (I piętro p. 120)

Sesja Rady Gminy Czernichów odbywać się będzie za zachowaniem regulacji dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Obrady będą transmitowane w czasie rzeczywistym on-line (https://czernichow.sesja.pl/), a następnie nagranie zostanie umieszczone w internecie.  

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXXIII sesji Rady Gminy Czernichów z dnia 25 stycznia 2021r.
 4. Uchwała w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ( druk nr 1).
 5. Uchwała w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (druk nr 2).
 6. Uchwała w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (druk nr 3).
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia  zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości (druk nr 4).
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali użytkowych na okres do lat dziesięciu (druk nr 5).
 9. Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czernichów (druk nr 6).
 10. Uchwała  w sprawie zmiany uchwały NR XXIX.271.2020 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 października 2020 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Przeginia Narodowa, zmienionej uchwałą NR XXXIII.309.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r ( druk nr 7).
 11. Uchwała  w sprawie  zmiany uchwały  NR XXIX.270.2020 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 października 2020 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Przeginia Duchowna ( druk nr 8).
 12. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Czernichów i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania osób uprawnionych do stosowania tych ulg ( druk nr 9).
 13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługiwania sołtysom diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych (druk nr 10)
 14. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2021 ( druk nr 11).
 15. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXII.303.2020 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2020 r. – Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2021 ( druk nr 12).
 16. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII.304.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.  Rady Gminy Czernichów w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów ( druk nr 13).
 17. Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Czernichowie poprzez likwidację oddziału przedszkolnego ( druk nr 14).
 18. Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Słotwińskiego w Kamieniu w Samorządowe Przedszkole w Kamieniu oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamieniu ( druk nr 15).
 19. Uchwała  w sprawie zamiaru przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Rusocicach w Samorządowe Przedszkole w Rusocicach oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Rusocicach ( druk nr 16).
 20. Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wołowicach poprzez likwidację oddziału przedszkolnego ( druk nr 17).
 21. Uchwała w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wołowicach ( druk nr 18).
 22. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Zabierzów porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania jego psychoruchowego i społecznego rozwoju ( druk nr 19).
 23. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie gminie Zabierzów pomocy z przeznaczeniem na prowadzenie opieki psychologiczno-pedagogicznej nad dziećmi w wieku od 0 do 6 lat zamieszkałymi na terenie gminy Czernichów oraz uczniami uczęszczającymi do szkół na terenie gminy Czernichów (druk nr 20).
 24. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czernichów na rok 2021 ( druk nr 21).
 25. Informacja z prac wójta w okresie międzysesyjnym ( druk nr 22).
 26. Wolne wnioski.
 27. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kędzierski

Template Design free joomla templates

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...