BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ E-PUAP ceidg
Strona Główna UG telefon Kontakt Lokalizacja Facebook

Banner

Dzisiaj jest: 28 Czerwca 2022    |    Imieniny obchodzą: Florentyna, Leon, Ireneusz

Zawiadomienie o XXXVIII sesja Rady Gminy Czernichów w dniu 24 maja 2021 r.

Czernichów, 17 maja 2021 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Zawiadamiam, że XXXVIII sesja Rady Gminy Czernichów, odbędzie się w dniu 24 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów (I piętro p. 120)

 

Sesja Rady Gminy Czernichów odbywać się będzie za zachowaniem regulacji dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19.

            Obrady będą transmitowane w czasie rzeczywistym on-line (https://czernichow.sesja.pl/), a następnie nagranie zostanie umieszczone w internecie. 

            Ponadto w debacie nad Raportem o stanie Gminy Czernichów za rok 2020 mogą uczestniczyć i zabrać głos mieszkańcy zgłoszeni zgodnie z art. 28aa ust.7 pkt 1 i ust.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2020 r. poz.713 z późn. zm.).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXXVII sesji Rady Gminy Czernichów z dnia 26 kwietnia 2021 r.
 4. Raport z audytu oświatowego Gminy Czernichów.
 5. Debata nad Raportem o stanie Gminy Czernichów za rok 2020.
 6. Uchwała w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Czernichów ( druk nr 1).
 7. Analiza sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czernichów za rok 2020.
 8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czernichów za rok 2020 ( druk nr 2).
 9. Analiza rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Czernichów za rok 2020.
 10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Czernichów za rok 2020 ( druk nr 3).
 11. Uchwała w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Czernichów z tytułu wykonania budżetu Gminy Czernichów za rok 2020 ( druk nr 4).
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z gminami Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Wielka Wieś, Zabierzów porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej w latach 2022-2023 ( druk nr 5).
 13. Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego ( druk nr 6).
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego na okres powyżej trzech lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy ( druk nr 7).
 15. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr IV.16.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie określenia składu Rady Programowej czasopisma „Orka”

( druk nr 8).

 1. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania osobom fizycznym z budżetu Gminy Czernichów dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania poprzez wymianę nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na niskoemisyjne, proekologiczne, w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy ( druk nr 9).
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXII.303.2020 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2020r.-Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2021 ( druk nr 10).
 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXII.303.2020 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2020r.-Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2021 ( druk nr 11).
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII.304.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. Rady Gminy Czernichów w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów ( druk nr 12).
 3. Wolne wnioski.
 1. Informacja z prac wójta w okresie międzysesyjnym ( druk nr 13).
 1. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kędzierski

 

 

 

Template Design free joomla templates

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...