BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ E-PUAP ceidg
Strona Główna UG telefon Kontakt Lokalizacja Facebook

Banner

Dzisiaj jest: 28 Czerwca 2022    |    Imieniny obchodzą: Florentyna, Leon, Ireneusz

Zawiadomienie o XL sesji Rady Gminy Czernichów w dniu 28 czerwca 2021 r.

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że XL sesja Rady Gminy Czernichów, odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów (I piętro p. 120)

Sesja Rady Gminy Czernichów odbywać się będzie za zachowaniem regulacji dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19.

            Obrady będą transmitowane w czasie rzeczywistym on-line  (https://czernichow.sesja.pl/), a następnie nagranie zostanie umieszczone         w internecie.  

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXXVIII  sesji Rady Gminy Czernichów z dnia 24 maja 2021 r. oraz  XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Czernichów z dnia 17 czerwca 2021r.
 4. Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Czernichów w 2020 roku (druk nr 1).
 5. Uchwała w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej                           im. ks. Stanisława Słotwińskiego w Kamieniu w  Samorządowe Przedszkole w Kamieniu i utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kamieniu (druk nr 2).
 6. Uchwała w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej                           w Rusocicach w  Samorządowe Przedszkole w Rusocicach i utworzenia

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Rusocicach(druk nr 3).

 1. Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wołowicach(druk nr 4).
 2. Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernichowie(druk nr 5).

      9.            Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rybna(druk nr 6).

  10.            Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej na rzecz ochotniczej straży pożarnej(druk nr 7).

 1. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czernichów oraz przekazania tego projektu do zaopiniowania dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie(druk nr 8).
 2. Uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego na okres powyżej trzech lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy(druk nr 9).
 3. Uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem są te same nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat(druk nr 10).
 4. Uchwała w sprawie  zmiany uchwały nr XXXII.303.2020 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2020 r.- Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2021(druk nr 11).

  15.            Uchwała w sprawie  zmiany uchwały nr XXXII.303.2020 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2020 r.- Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2021(druk nr 12).

  16.            Uchwała w sprawie  zmiany uchwały nr XXXII.303.2020 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2020 r.- Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2021(druk nr 13).

  17.            Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII.304.2020  z dnia 29 grudnia 2020 r. Rady Gminy Czernichów  w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów(druk nr 14).

  18.            Informacja z prac wójta w okresie międzysesyjnym(druk nr 15) .

  19.            Wolne wnioski.

 1. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kędzierski


Template Design free joomla templates

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...